Avís legal

Dades dels responsables de la web
GESAWORLD, S.A. és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31963, Foli 18, Full 201217, Secció General, amb CIF A-62016183. Aquesta empresa és propietaria del nom de domini gesaworld.com

El domicili de GESAWORLD, S.A. és:

Gesaworld, S.A.

Comte d'Urgell, 204, 5º B · 08036 Barcelona

Telèfon: +34 93 363 03 27 · Fax: +34 93 321 54 94

E-mail: info@gesaworld.com

Web: http://www.gesaworld.com

Privacitat de la navegació
GESAWORLD, S.A. l'informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

GESAWORLD, S.A. es reserva el dret a modificar la present política, informant-li prèviament dels canvis que en ella es produeixin a través d'aquest avís.

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d'aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a GESAWORLD, S.A. per a que tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dedes remeses.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva demanda i informar-li sobre els serveis que ofereix aquesta empresa, a través de qualsevol mitjà de comunicació, incloent el correu electrònic, sms, mms i fax.

GESAWORLD, S.A. ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l'alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet. En particular, GESAWORLD, S.A. garanteix l'aplicació de les mesures de seguretat recollides al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos i, en el seu cas, la normativa vigent i d'aplicació en cada moment.

GESAWORLD, S.A. manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte el tractament de les seves dades personals.

Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix, rectificar-la de ser errònia, cancelarl-a o oposar-se al seu tractament a travès del correu electrònic: info@gesaworld.com o de comunicació escrita a GESAWORLD, S.A., C/ Comte d’Urgell, 204, 5ºB, 08036 Barcelona.

GESAWORLD, S.A. l'informa que la seva pàgina web no utilitza cookies.
Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a la pàgina web de GESAWORLD, S.A., pel que no es garanteix als accessos a travès d'enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

Propietat i ús dels continguts
CONDICIONS GENERALS D’ÚS
• L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que l’utilitzarà conforme al present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o les bones costums.
• La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
• Les pàgines web d’aquest lloc poden ser visitades lliurement pels usuaris.
• GESAWORLD, S.A. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
© 2010, GESAWORLD, S.A., gesaworld.com. Tots els drets reservats.
• Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques comercials, botons, software, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual. Por això, es prohibeix expressament la seva reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació sense l’expressa autorització per escrit de GESAWORLD, S.A.
• L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas,, adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.
• GESAWORLD, S.A. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
• GESAWORLD, S.A. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o qualsevol altra causa.
• GESAWORLD, S.A. no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retràs o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapin al control de GESAWORLD, S.A. i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.
• La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, tot i els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, GESAWORLD, S.A. no es responsabilitza de les errades contingudes, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
• Aquest lloc web por contenir enllaços a altres llocs web, del contingut, la utilitat o la exactitud dels quals no es pot responsabilitzar GESAWORLD, S.A. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris per a que procedeixen a la seva utilització, la responsabilitat d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquest últims.
• GESAWORLD, S.A. no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aques lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys als sistemes informàtics de l’usuari.
• GESAWORLD, S.A. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS
• Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i GESAWORLD, S.A. es regiran per la legislació i jurisdicció espanyola.
• Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i GESAWORLD, S.A. ambdues part se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya.

Desenvolupament web per Onesix Studio